Showing all 12 results

Cảm biến lực Flintec RC3 – 30t

Flintec loadcell RC3 – 30t là loại loadcell trụ có tải tải trọng từ 7.5 tấn đến 300 tấn ứng dụng trọng trạm cân ôtô điện tử 30 tấn – 120 tấn, cân bồn silo, cân trạm bê tông và các trạm cân ô tô điện tử.

Cảm biến lực Flintec RC3D – 30t

Loadcell xe tải RC3D – 30T (30 tấn) là Loadcell nén dạng trụ cột dành cho các công trình: silo, trạm cân ô tô điện tử, cân trạm trộn, cân bồn có trọng lượng (15 tấn – 100 tấn).