Showing all 5 results

Hộp Nối KPFD-8

Hộp Nối KPFD – 8

Hộp nối KPFD – 8 được thiết kế để sử dụng với dòng cảm ứng lực cân xe tải kỹ thuật số RC3D của Flintec. Được cấu tạo bởi polyester, có thể kết nối tổng cộng 8 cảm ứng lực, chuẩn IP66 vì tính năng ứng dụng ngoài trời. Hộp nối bao gồm bộ surge arrestors chống sét. Các cảm ứng lực được nối thông qua đầu đinh ốc.

Các Tính Năng Chính

  • Cấu trúc polyester.
  • Chuẩn IP66
  • Có mạch surge protection.
  • Có thể nối được 8 cảm ứng lực
  • Dây nối với đầu đinh ốc