Showing all 7 results

AWB Series

Nhà sản xuất: Avery  Weigh Tronix (Tập đòan cân hàng đầu thế giới của Anh Quốc)

Cân bàn lớn

Công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, các loại cân cơ, cân đồng hồ… sẽ dần được thay thế bằng các loại cân bàn điện tử với tải trọng từ 30Kg đến 30tấn.

Cân bàn nhỏ

Công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, các loại cân cơ, cân đồng hồ… sẽ dần được thay thế bằng các loại cân bàn điện tử với tải trọng từ 30Kg đến 30tấn

Cân nông sản

Công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, các loại cân cơ khí, cân đồng hồ … sẽ dần được thay thế bằng các loại cân bàn điện tử với tải trọng từ 30 kg đến 500 kg