Showing all 1 result

Cân định lượng

Hệ thống cân định lượng(xuất / nhập) của Tân Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : nông sản, thực phẩm…

Kích thước (D x R x C) Theo đơn đặt hàng
Năng suất 30, 50, 100,…(tấn/giờ)
Trọng lượng mẻ 100kg, 200kg, 500kg,…
Sai số Theo tiêu chuẩn đo lường của Nhà nước