Showing all 6 results

Cân chìm 12m

– Cân chìm 12m: Là loại cân có kích thước 3m x 12m, có mặt sàn cân bằng với mặt nền

– Khả năng cân : 40 ÷ 80 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe tải ( một số xe bồn, xe ben…)

Cân chìm 18m

– Cân chìm 18m: Là loại cân có kích thước 3m x 18m, có mặt sàn cân bằng với mặt nền

– Khả năng cân : 60 ÷ 150 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe

Cân chìm 6m

– Cân chìm 6m: Là loại cân có kích thước 3m x 6m, có mặt sàn cân bằng với mặt nền

– Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn

– Vạch chia: 5kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe từ 5 tấn trở xuống

Cân nổi 12m

– Cân nổi 12m: Là loại cân có kích thước 3m x 12m, có mặt sàn cân cao hơn so với mặt nền 400mm

– Khả năng cân : 40 ÷ 80 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe tải ( một số xe bồn, xe ben…)

Cân nổi 18m

– Cân nổi 18m: Là loại cân có kích thước 3m x 18m, có mặt sàn cân cao hơn so với mặt nền 400mm

– Khả năng cân : 60 ÷ 150 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe

Cân nổi 6m

– Cân nổi 6m: Là loại cân có kích thước 3m x 6m, có mặt sàn cân cao hơn so với mặt nền 400mm

– Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn

– Vạch chia: 5kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe từ 5 tấn trở xuống (các loại xe tải 1 tấn, 2.5 tấn, 5 tấn và một số xe ben loại nhỏ…)