Showing all 3 results

Căn băng tải

Hệ thống cân băng tải của Tân Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm…

 

Kích thước (D x R x C) 1.5m x 0.7m x 0.7m
Năng suất 600 bao / giờ
Trọng lượng bao ≤ 100 kg / bao
Sai số Theo tiêu chuẩn đo lường của Nhà nước

Cân định lượng

Hệ thống cân định lượng(xuất / nhập) của Tân Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : nông sản, thực phẩm…

Kích thước (D x R x C) Theo đơn đặt hàng
Năng suất 30, 50, 100,…(tấn/giờ)
Trọng lượng mẻ 100kg, 200kg, 500kg,…
Sai số Theo tiêu chuẩn đo lường của Nhà nước

Cân đóng bao

Cân đóng bao tự động của Tân Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm…

MÔ TẢ

LOẠI 1 PHỄU

LOẠI 2 PHỄU

Kích thước (D x R x C) 1.5m x 1.8m x 3m 1.8m x 2.3m x 3.5m
Năng suất 360 bao – 380 bao / giờ 650 bao – 700 bao / giờ
Trọng lượng đóng bao 25kg – 60kg / bao 25kg – 60kg / bao
Sai số trung bình ± 30g ± 30g